prosolid

NOWOŚĆ!!! LINIA PELETU DO MOKREGO SUROWCA - BS Bollareto Impianti

Oferowana linia bazując na unikalnej, chronionej patentem technologii pozwala produkować pelet z biomasy dowolnego rodzaju o wilgotności aż do 50% (NOWOŚĆ !). Oferowana linia i wszystkie urządzenia wchodzące w jej skład posiadają znak CE i pełną dokumentację w języku polskim. W zakres oferty wchodzi także przeprowadzenie rozruchu instalacji i szkolenie dla personelu w zakresie obsługi i konserwacji linii.

 

Podstawowe parametry linii:

Surowiec: sieczka słomiana, trociny, inna, wilgotność do 50%, frakcja rozdr. <10 mm,
Produkt: pelet, wilgotność ok. 11%, średnica Ø8 mm (opcjonalnie Ø6 lub Ø10 mm),
Wydajność: około 500 kg/godz. przy wilgotności surowca 50%,
około 1.000 kg/godz. przy wilgotności surowca 15%,
Moc: całkowita moc zainstalowana ok. 110 kW, przy mokrym surowcu 73 kW
Wymiary: długość 15 m x szerokość 3 m x wysokość 4 m

WYPOSAŻENIE LINI

pellet

Silos zbiorczy rozdrobnionego surowca:

- 2 elektrowibratory
Granulator BS Bollareto Impianti, model 200 Recykling:

- wyposażony w 2 silniki główne 2 x 37kW
- przenośnik podający surowiec do granulatora
- układ podsuszania surowca
- pulpit sterowniczy do obsługi
- płaska matryca Ø8 mm
- ręczny docisk i smarowanie rolek

Przesiewacz wibracyjny do oczyszczania i chłodzenia peletu:

- typ 100-150
- wolnostojący, otwarty
- przenośnik do odbioru pyłów

Sekcja odbioru peletu:

- typ 160
- podnośnik kubełkowy do odbioru peletu
- silos zbiorczy peletu
- przenośnik taśmowy odbierającyprosolid
Strony internetowe